In deze periode heb ik mij bezig gehouden met het toepassen van kindertekeningen op diverse objecten. Deze toepassing van verschillende technieken is een inspiratie geweest op mijn latere werken. Kindertekeningen komen veelal uit het onderbewuste waarbij de onbevangenheid van creativiteit een belangrijke rol spelen. Kinderfantasieën en -werkelijkheden, dromen en symboliek die een vrijheid van beleving weergeven.

During this period I have occupied myself with the application of drawings of small children on several objects. This has been a source of inspiration for a lot of my more recent work. Those drawings often derive from the subconsciousness, a part of the mind where unconcernedness and creativity are of great significance. The imaginations, constructions of social reality and symbolism that we can detect in children's behaviour often express a freedom of experience.